فایل PDF کلیه فرمها در پایان صفحه قابل دانلود می باشد.

 

مراحل تشکیل پژوهش

 

 گزارش پیشرفت مراحل تحقیق

 

فرم نظر سنجی طلاب از جلسات استاد

 

گزارش توصیفی استاد از پژوهش طلاب مدرسه علمیه حقانی

 

کاربرگ ارزیابی اساتید راهنما و مشاور مدرسه علمیه حقانی

 

 

فرم ارزیابی مهارتها

 

فرم ارزیابی پژوهش

  

   دانلود : نظرسنجی_طلاب_از_جلسات_اساتید.pdf           حجم فایل 302 KB
   دانلود : مراحل_انجام_پژوهش.pdf           حجم فایل 329 KB
   دانلود : گزارش_توصیفی_استاد_از_پژوهش_طلبه.pdf           حجم فایل 381 KB
   دانلود : گزارش_پیشرفت_مراحل_تحقیق.pdf           حجم فایل 338 KB
   دانلود : کاربرگ_ارزیابی_اساتید_راهنما_و_مشاور.pdf           حجم فایل 502 KB
   دانلود : form_arzyabi_maharatha.pdf           حجم فایل 217 KB
   دانلود : form_arzyabi_maharatha_az_20_nomre.pdf           حجم فایل 293 KB


مدرسه علمیه حقانی

استفاده از مطالب این سایت بلامانع می باشد.